העצמת תלמידים ככלי למניעת נשירה – ראשי פרקים לסדנה/הרצאה

שמור מאמר כקובץ PDF
הדפס!

מאת: חיים עמית, פסיכולוג חינוכי, מטפל משפחתי מוסמך, יועץ ארגוני

מחבר הספרים: הורים בטוחים בעצמם, מודן, 2012

הורים כמנהיגים, מודן, 2006  הורים כבני אדם, ספרית פועלים, 1997

אתר אינטרנט: www.hamit.co.il

 

למה העצמה?

 • העצמת כוחות הוא מודל התמודדות מתאים במיוחד לעבודה עם בני נוער בשלב התבגרות מוקדמת (חטיבת הביניים) מאחר והוא פוגש את הצורך ההתפתחותי שלהם בצמיחה, בהכרה ובאוטונומיה (Letendre, 1999).
 • העצמת תלמידים עולים בחטיבת הביניים יכולה להפחית תחושת שוליות, התנהגות מרדנית וחוסר תפקוד לימודי עד כדי נשירה.

מה זה העצמה (empowerment)?

 • בקצרה: תהליך העצמה הוא האופן שאנשים, ארגונים או קהילות משיגים באמצעותו שליטה בחייהם (סדן, 1993).
 • בהרחבה: תהליך שינוי המתרחש ברמה אישית, קהילתית או ארגונית במהלכו אנשים מכירים בזכותם להחליט ולפעול בנושאים הקשורים לחייהם ולסביבתם ועל ידי כך עוברים ממצב של חוסר אונים למצב של שליטה יחסית בחייהם. מעבר זה יכול להתבטא בשיפור תחושת היכולת לשלוט ובשיפור היכולות הממשיות להפעיל שליטה (סדן, 1993).
 • העצמה מושתת על האמונה שלבני האדם יש כישורים ויכולות, אך הם זקוקים להתנסויות ולהזדמנויות כדי להביאם לידי ביטוי.

מה זו העצמה קהילתית לעומת העצמה אישית?

 • העצמה קהילתית היא תהליך היחלצות של אנשים בעלי מאפיין קריטי משותף (תכונה, מוצא אתני, סגנון חיים, העדפה מינית או מגבלה) ממצב של חוסר אונים למצב של יכולת רבה יותר לשלוט בסביבה ולקבל החלטות באשר לעתיד (סדן ופרי, 1990).
 • העצמה אישית היא תהליך שינוי אישי, שבו אדם מצליח לממש פוטנציאל של עוצמה ושל יכולת, תודות לפיתוח העמדה המכירה בקיומו של מוקד שליטה פנימי ויצירת תחושה של מסוגלות עצמית. תהליך זה הוא בעל ערך חברתי מיוחד, כאשר הוא מתגשם תוך השתתפות פעילה בתהליכי שינוי קולקטיביים של קבוצות וארגונים.

מסוגלות עצמית (self-efficiacy)

תפיסת מסוגלות עצמית מתייחסת ל”אמונתו של האדם בנוגע ליכולתו להשיג שליטה על אירועים המשפיעים על חייו ובנוגע ליכולתו לגייס את המוטיבציה, המשאבים הקוגניטיביים והפעולות הנדרשות על מנת להתגבר על משימות” (Bandura, 1977).

דרכים לפיתוח מסוגלות עצמית (לפי סדר החשיבות, על פי בנדורה)

 • הצלחות בביצוע משימות (mastery experience or successful performance)

 • התבוננות בהתנהגויות של אחרים (מודלים התנהגותיים לחיקוי,Vicarious learning or modeling other success)
 • שכנוע מילולי (Positive-otiented persuation & feedback)
 • רמת עוררות פסיכולוגית ופיזיולוגית חיובית (Phisiological & Phsychological arrousal)

שלבים בתהליך העצמה של תלמידים

 • זיהוי כוחות ויכולות אצל התלמיד

 • הגברת מודעות התלמיד לכוחותיו וליכולותיו
 • פיתוח אמונת התלמיד בעצמו ובכוחותיו
 • שינוי עמדות שליליות של צוות ההוראה כלפי התלמיד
 • יצירת הזדמנויות, אישיות וקבוצתיות, לביטוי מוצלח של יכולות וכוחות אלה (כמו שילוב תלמידים במועצת תלמידים, הקמת חבורות זמר, ארגון ימי ספורט וטורניר כדורגל, השתלבות תלמידים בתחום מחשבים, ארגון אירועים בבית הספר ועוד)

מה מקשה על תהליך העצמה, מצד המעצים?

תרגיל:

1. נא רשמו דוגמה למצב בו הרגשתם חוסר אונים (אישי, חברתי או מקצועי) וקיבלתם עזרה שסייעה לכם.

2. נא רשמו דוגמה למצב בו הרגשתם חוסר אונים (אישי, חברתי או מקצועי) וקיבלתם עזרה שלא סייעה לכם.

מה מקשה על תהליך העצמה, מצד המעצים?

עמדות פנימיות לא מתאימות (כמו חשיבה שלילית, גישה מתנשאת לזולת וחוסר הערכה ליכולתו, צורך חזק בשליטה, עמדה “מטפחת” ו/או מרחמת, תפישות סטריאוטיפיות, וכיו”ב)

מה מקשה על תהליך העצמה, מצד המעצים?

מיומנויות לא יעילות (כמו חוסר אמפתיה, שיפוטיות, חוסר הקשבה וכיו”ב).

מה יקל על תהליך ההעצמה, מצד המעצים?

 • פיתוח עמדות מעצימות
 • שיכלול מיומנויות מעצימות

פיתוח עמדות מעצימות (אצל המורה המעצים)

 • מעבר מחשיבה שלילית לחשיבה חיובית

 • מעבר מגישה שיפוטית וביקורתית לגישה מקבלת ולא שיפוטית
 • מעבר מצורך חזק בשליטה לויתור על שליטה
 • מעבר מעמדה יודעת-הכול לנכונות ללמוד מהתלמיד על עצמו

שיכלול מיומנויות מעצימות (אצל המורה המעצים)

 • זיהוי יכולות וכוחות ייחודיים

 • דיאלוג סוקראטי
 • הקשבה פעילה
 • חיזוק חיובי
 • מסגור מחדש

לסיום

 • “כל חיל נושא בתרמילו את שרביט הרמטכ”ל” (נפוליאון).

 • “שום אדם אינו דגול דיו כדי שמישהו מאיתנו ימסור גורלו בידיו. הדרך היחידה שבה אדם יכול להנהיגנו היא להחזיר בנו את האמונה בכושרנו להנהיג את עצמנו” (הנרי מילר).


Share
תבנית לציטוט ביבליוגרפי (APA): עמית, חיים. (2012.) העצמת תלמידים ככלי למניעת נשירה – ראשי פרקים לסדנה/הרצאה, [גרסה אלקטרונית].
נדלה בתאריך 11/11/2019 מאתר עמית בעין החורש http://amithaim.com/2012/02/05/hahatzamat-talmidim/

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *