דימוי ההורה כמנהיג – פרק ההקדמה

פרק ההקדמה מהספר "הורים כמנהיגים - להיות הורה משפיע". בפרק זה מתוארים הדימויים החברתיים להורות רצויה במהלך ההיסטוריה, ומוצג דימוי ההורות הרצויה בתקופתנו - דימוי ההורה כמנהיג. בפרק מוצגות גם מיומנויות המנהיגות בהורות ומבנה הספר...
1 2