לומדים מהבית

תנאי השימוש באתר

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]

1. קבלת התנאים:

א. שימוש באתר "לומדים מהבית" מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן.

ב. אף סעיף בתנאי השימוש לא מעניק זכויות לצד שלישי או הטבות כלשהן.

ג. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

2. אתר "לומדים מהבית":

א. אתר "לומדים מהבית" מנוהל על ידי חיים עמית, פסיכולוג חינוכי, מטפל משפחתי, יועץ ארגוני מקיבוץ עין החורש.

ב. תנאים אלו חלים על כל המשתמשים באתר ועל השירותים והמידע המוצעים באמצעות האתר כגון סרטים, מאמרים, פורומים, איורים, גרפיקה וכדומה.

ג. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטה. ל"לומדים מהבית" אין שליטה, ואינו אחראי על התוכן ומדיניות פרטיות של כל אתרי צד שלישיים.

3. חשבון אישי ב"לומדים מהבית":

א. על מנת לקבל גישה לקורסים/סדנאות/הרצאות באתר, תצטרך ליצור חשבון אישי ב"לומדים מהבית". החשבון ופרטיו הינם אישיים. על כן, אין להעביר ו/או לשתף פרטים אלה לאחר ו/או אין לבצע כל שימוש בחשבון של משתמש אחר. בשלב יצירת החשבון, עליך לספק מידע מדויק ומלא. האחראיות הבלעדית לפעילות המתרחשת בחשבון שלך מוטלת על המשתמש בו, וזה מחויב לשמור את סיסמת החשבון שלו בצורה מאובטחת. עליך להודיע ​​מיד ל"לומדים מהבית" על כל הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

ב. בזמן שמשתמש מחובר לאתר ומתבצעת כניסה נוספת עם אותם פרטי חשבון, המשתמש הראשון ייפלט מהמערכת.

ג."לומדים מהבית" לא יהיה אחראי להפסדים שנגרמו למשתמש ע"י שימוש בלתי מורשה בחשבונו. יתרה מכך, משתמש שפעל כנגד לתנאי השימוש עשוי להיות אחראי לנזקים שנגרמו לאתר, לבעליו או לאחרים בשל שימוש בלתי מורשה כאמור.

4. כללי שימוש באתר – הרשאות והגבלות:

אתר "לומדים מהבית" מעניק לך בזאת רשות גישה לשימוש באתר כמפורט בתנאי שירות להלן:

א. אתה מסכים לא להפיץ, בכל אמצעי, תכנים מהאתר ללא אישור מראש ובכתב מצד "לומדים מהבית".

ב. אתה מסכים לא לשנות כל חלק מהאתר או בכל הטכנולוגיות הקשורות אליו.

ג. אתה מסכים שלא לגשת לתכני האתר"לומדים מהבית" באמצעות כל טכנולוגיה או אמצעי אחר שאינו דפי ההפעלה של אתר האינטרנט עצמו.

ד. אתה מסכים לא להשתמש באתר לכל שימוש מסחרי, ללא אישור מראש ובכתב של "לומדים מהבית".

ה. התוכן באתר "לומדים מהבית", הכולל טקסט, תוכנה, קוד, גרפיקה, תמונות, צלילים, מוסיקה, וידאו, הסימנים המסחריים וכדומה, הנם בבעלות "לומדים מהבית", בכפוף לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות כחוק. תוכן באתר מסופק למידע שלך ולשימוש אישי בלבד ולא ניתן להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור או לנצל בדרך אחרת לכל מטרה אחרת שהיא, ללא אישור מראש ובכתב הסכמה בכתב מבעלים.

5. מדיניות ביטול חשבון:

א. לאתר "לומדים מהבית" הזכות לסיים את גישת משתמש לחשבונו אם, בנסיבות מתאימות, יש חשש סביר להפרה של תנאי שימוש אלה.

ב. כל משתמש שומר לעצמו את הזכות לבטל את חשבונו בכול עת שיחפוץ. ביטול חשבון יעשה ע"י שליחת בקשה לביטול חשבון באמצעות האתר. ג. יובהר כי ביטול חשבון לא יקנה למשתמש זכות להחזר כספי, ולא יקנה למשתמש כל זכות או טענה אחרות.

6. תשלום:

א. בעת רכישת זכות צפייה בקורס או סדנה או הרצאה בודדת, יידרש המשתמש למלא את פרטי אמצעי החיוב לתשלום. מסירת הפרטים מהווה את הסכמתו של המשתמש לחיוב כרטיס האשראי בסכום העלות המצוינת בעת הרכישה, והסכמה לתנאי השימוש המעודכנים כפי שיופיעו באתר במועד ההרשמה לקורס.

ב. באישור תנאי השימוש, מאשר המשתמש כי האתר יעשה שימוש בפרטי אמצעי החיוב שנמסרו לצורך מתן אישור לצפייה בקורס ולחיוב בגינו.

ג. החיוב באתר "לומדים מהבית" נעשה באמצעות העברה בנקאית או לחילופין באמצעות PayPal, על אחריותה ועל אחריות המשתמש בלבד.

ד. כל שימוש בפרטי אמצעי החיוב מתבצע בכפוף לאישור חברות כרטיסי האשראי.

7. ביטול עסקה:

א. לא ניתן לבטל עסקה אלא בהתאם לקבוע בחוק.

8. הגבלת האחריות:

א. אין לראות באמור באתר זה משום יעוץ אישי ופרטני או כל סוג יעוץ אחר ויש להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפי העניין. בעל האתר ו/או כל מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל טענה ו/או תביעה בקשר לנזק ישיר או עקיף הקשור לשימוש באתר ובתכניו.

ב. בשום מקרה לא יהיו בעלי האתר "לומדים מהבית" אחראים כלפי כל נזק ישיר או עקיף שייגרמו למשתמש או לגורם כלשהו מהשימוש באתר, לרבות מכל שגיאה, טעויות או אי דיוקים ככל שנפלו בתכנים.

ג. אתר "לומדים מהבית" לא יעביר את פרטי המשתמשים שימסרו לו לכל גורם אחר, למעט לצורך חיוב כרטיסי אשראי ופעולות אחרות הנדרשות לתפעול השוטף של האתר. בכל מקרה "לומדים מהבית" לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש בעקבות שימושו באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת אתר"לומדים מהבית".

ד. כל הפעילות באתר, לרבות הזמנת שירותים, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בחדרה ו/או בתל אביב תהא סמכות מקומית בלעדית לדון בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר ו/או הנובע מהאמור לעיל.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]