“חבל על הזמן” – השלכות תפישת הזמן המודרנית על המשפחה

מאמר הדן בהשלכות חיוביות ושליליות של תפישת הזמן המודרנית על המשפחה. ההשלכות החיוביות שמומלץ להורים להיעזר בהן הן: התמקדות בעיקר ותקשורת בהירה. ההשלכות השליליות שמומלץ להימנע מהן הן: לחץ נפשי ורדידות אינטלקטאולית ורגשית...