“אני אמיץ רק כשאני חייב”

המאמר עוסק ברעיון שהיכולת לפעול באומץ רק כשיש הכרח, חשובה לכל מנהיגות, במשפחה ומחוצה לה. במאמר נסקרות המיומנויות האישיות המרכזיות ההכרחיות כדי להצליח לפעול באומץ רק כשיש הכרח, ומפורט האתגר להצלחה זו...

דימוי ההורה כמנהיג – פרק ההקדמה

פרק ההקדמה מהספר "הורים כמנהיגים - להיות הורה משפיע". בפרק זה מתוארים הדימויים החברתיים להורות רצויה במהלך ההיסטוריה, ומוצג דימוי ההורות הרצויה בתקופתנו - דימוי ההורה כמנהיג. בפרק מוצגות גם מיומנויות המנהיגות בהורות ומבנה הספר...