מתוך הפרק הראשון, מודל המנהיגות ההורית בגיל הרך: פעולה משולבת על פי מודל המנהיגות ההורית בגיל הרך

המאמר מתאר פעולה משולבת במגוון מיומנויות המנהיגות על פי מודל המנהיגות בהורות. קטע מתוך הפרק הראשון בספר "הורים בטוחים בעצמם – מנהיגות הורית בגיל הרך"...

שותפות הורית

מהי שותפות הורית ומה חשיבותה להנהגת המשפחה? מה הקשר בינה לבין שותפות זוגית? הפרק מתמקד בתיאור ארבע רמות של שותפות הורית: שיתוף במידע, גיבוי הדדי, חלוקת תפקידים יעילה והחלטות משותפות. מתוך הפרק על שותפות הורית בספר "הורים כמנהיגים"..