בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשע"א- 2010 ולתקנות שהותקנו מכוחו, אתר מנהיגות בחיים, אתר הבית של
הפסיכולוג חיים עמית, מאפשר החלפת ספרים והחזרתם בתנאים שיפורטו להלן:

1. ניתן להחליף כל ספר שנרכש באתר זה בלבד בהוכחת קניה (קבלה).
2. ההחלפה תתאפשר בתוך 14 יום מיום קבלת הספר, בהחזרת הספר במצב חדש, שלא נעשה בו כל שימוש,
באריזתו המקורית שלא נפתחה.
3. תמורת הספר או הספרים שיוחלפו יינתנו ספרים חלופיים. למען הסר ספק, לא יינתן החזר כספי על ספרים.
לפי החוק, צרכן אינו זכאי לקבל החזר כספי לאחר ביטול עסקה לרכישת ספר. הסיבה לכך הנה שזכות
הביטול לא חלה על מוצרים שניתן להקליט, לשעתק, לשכפל, במידה שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
4. בגין ספרים שהוחלפו לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת. ההחלפה הינה חד פעמית.
5. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור מוצרים שנרכשו באמצעות כל סוג של תווי קניה, שוברי מתנה או כרטיסים
מגנטיים נטענים.
6. אתר מנהיגות בחיים רשאי להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.

אופן ביצוע ההחלפה

1. יש לשלוח את הספר לחיים עמית, קיבוץ עין החורש, 38980 בדואר רשום, עם עותק של הקבלה ומכתב
המציין את הספר החלופי המבוקש.
2. החלפת או החזרת מוצרים תתאפשר אך ורק בהתאם לאמור כאן, למעט ובכפוף למקרים שנקבעו לכך על פי
דין.

 

 

דילוג לתוכן