מנהיגות בארגונים

מהי מנהיגות בארגונים?

קיימים ארגונים שונים: עסקיים, חינוכיים, רפואיים, צבאיים וכיוצא באלה. קיימים גם סוגי מנהיגויות שונות בארגונים כמו מנהיגות מתגמלת לעומת מנהיגות מעצבת, או מנהיגות אקטיבית לעומת מנהיגות פסיבית. מנהיגים בארגון, כל ארגון, נחוצים על מנת להשיג מטרות ויעדים שהארגון הציב לעצמו. מלאכתו של המנהיג אינה קלה, שכן פעמים רבות מטרות הארגון אינן ברורות לחברי הארגון, ובוודאי שאינן מופנמות על ידם. פעמים רבות גם המוטיבציה של חברי הארגון לבצע את המשימות לאורך זמן ובצורה מיטבית, אינה גבוהה.

כל מנהיגות יעילה בארגון נשענת על שני יסודות עיקריים:

  1. לדעת לאן רוצים להנהיג את הארגון: להיות מחויבים למטרות מתאימות.
  2. ולדעת איך להנהיג את הארגון: לפעול בחוכמה באמצעות מגוון מיומנויות מנהיגות.

לדעת לאן להנהיג: מנהיגים בארגון אינם מסתפקים בתחזוקת הקיים. הם מסתכלים קדימה, מתווים את הכיוון ומגדירים מטרות משותפות. הם מבינים שמטרוש

לדעת איך להנהיג: מנהיגים מובילים אנשים בכוח סמכותם הלא-פורמאלית. לכן, מנהיגי הארגון משפיעים על המוטיבציה של חברי הארגון ומניעים אותם לבצע משימות ברמת מחויבות גבוהה, הודות למקורות כוח אישיים שלהם. גם אם יש להם סמכות פורמאלית הם ממעטים להשתמש בה, ועושים זאת במקרים נדירים בלבד.  

ת ראויות ומופנמות עוזרות לחברי הארגון להתמקד, ומחזקות אותם לעשות את מה שנכון, גם אם הוא קשה. לכן, הם משקיעים מאמץ גדול בבירור המטרות ובהפנמתם על ידי חברי הארגון.

מאמרים נבחרים

המשפחה כארגון – השלכות הניהול המודרני על המשפחה

מאמר מחדש על השלכות הניהול המודרני להדרכת הורים ולפתרון בעיות במשפחה. בתחילת המאמר יוסבר מדוע ניתן ואף רצוי להעביר למשפחה תפישות וכלים שפותחו בשנים האחרונות בניהול ארגונים. בהמשך יוצג לקח ארגוני מרכזי, "גישה עניינית-תכליתית", שיכול לסייע למשפחה בהתמודדות מוצלחת עם אתגרי החיים המודרניים.

קרא עוד »
דילוג לתוכן