העצמה בהורות – ליועצות

המאמר דן במיומנות הורית של העצמת ילדים בהקשר של עבודת יועצות עם הורים. תחילה מתואר חוסר אונים בהורות, ולאחר מכן מוצגים דפוסי התמודדות לא יעילים של הורים: שימוש יתר בסמכות כוחנית מצד אחד, וכניעה וויתור מוחלט על סמכות מצד אחר. בהמשך מוצע מושג ההשפעה כמושג שיכול לסייע להורים לארגן את מטרותיהם ואת דרכי פעולתם בהורות בצורה יעילה ומתאימה לתקופתנו. המאמר מציע להורים לפתח מקורות השפעה אישיים כדי להצליח להנהיג ביעילות את משפחתם, ומתמקד במיומנות של העצמת ילדים. הורים מעצימים הם הורים שמצליחים בצורה מכוונת לסייע לילדיהם להרגיש בעלי יכולת אישית. מתוארים ארבעה שלבים בהפעלה מכוונת של מיומנות ההעצמה בהורות: שלב האפשור, שלב הדרישה, שלב ההדרכה ושלב החיזוק. בכל שלב מפורטים תהליכי ההעצמה בשני מימדים: במימד ההתנהגותי, הגלוי, שבין ההורה לבין הילד; ובמימד הפנימי, הנסתר, שבין ההורה לבין עצמו. כמו כן, מצוינות מיומנויות הוריות עיקריות הנדרשות מההורה בכל שלב, השאלות שהורים יכולים לשאול את עצמם בכל שלב כדי לייעל את עשייתם וכן הטעויות העיקריות שהורים עלולים לבצע בכל שלב. בסיום המאמר מוצעות השלכות לעבודתם של יועצות חינוכיות עם הורים.

היחשפות ילדים ובני נוער לתכנים אלימים בטלוויזיה ובמשחקי מחשב ווידאו – בחינת התופעה והצעת מודל להתערבות ייעוצית

המאמר מתמקד במקומם של יועצים חינוכיים בהתמודדות עם היחשפותם כיום, יותר מאי פעם, של ילדים ובני נוער לתכנים אלימים, אמיתיים ודמיוניים, בעיקר בטלוויזיה ובמשחקי מחשב ווידאו. היחשפות כזו מגבירה את הסכנה שילדים ובני נוער יתנהגו באלימות, בילדותם ו/או בבגרותם.

מנהיגות חינוכית למניעת אלימות

מאמר על מקומם של מבוגרים, מורים והורים, במניעת אלימות של ילדים. במאמר מתוארים שלושה מאפיינים משותפים לתוכניות חינוכיות יעילות למניעת אלימות, כפי שנמצאו בסקירת תוכניות עיקריות כאלה, בארץ ובעולם. המאפיינים הם: הצבת גבולות תקיפה, הקניית מיומנויות חברתיות ושותפות חינוכית רחבה.

דוגמה אישית חוסכת מילים

המורים ניצבים לבדם במערכה ואינם זוכים לגיבוי המערכת, ובכל זאת רבים מהם מצליחים בתפקידם כנגד כל הסיכויים. סודם טמון בדוגמה האישית שהם נותנים לתלמידיהם.

את מי עוד צריך המנהל לנהל? ניהול קשרי הורים – בית הספר בעידן המודרני

מאמר המציג את תפישת ההורים כשותפים למעשה החינוכי בבית הספר. בתחילת המאמר מובאת פרספקטיבה היסטורית קצרה על התפתחות היחסים בין הורים לבין מורים ובהמשך נסקרים הדימויים העיקריים שעשויים להנחות מורים ומנהלים בקשר ליחסים עם ההורים.