הצבת גבולות – הפרק השישי מתוך "הורים כמנהיגים", מודן, 2006

הפרק השישי מהספר "הורים כמנהיגים – להיות הורה משפיע". מדוע גבולות חשובים לילדים? מה הטעויות השכיחות שהורים מבצעים כשהם מנסים להציב גבולות לילדיהם? כיצד הורים יכולים לשפר את הצבת הגבולות שלהם? בפרק מפורטים מספר עקרונות פשוטים להצבת גבולות יעילה.

בין "סמרטוט" ל"נבוט" – הפרק השני מתוך הספר "הורים כמנהיגים", מודן, 2006

הפרק השני מהספר "הורים כמנהיגים – להיות הורה משפיע" מתאר בתחילה את שני דפוסי ההתמודדות הקיצוניים וההרסניים של הורים עם חוסר אונים בהורות: "להיות נבוט" ו/או "להיות סמרטוט". לאחר מכן מתואר הרעיון, שיפורט בהמשך במהלך כל פרקי הספר, כיצד ניתן להימנע בהורות מ"להיות נבוט" ו/או "להיות סמרטוט" ולהצליח לשלב בין "יד רכה" לבין "יד קשה".

דימוי ההורה כמנהיג – פרק ההקדמה מתוך הספר "הורים כמנהיגים", מודן, 2006

פרק ההקדמה מהספר "הורים כמנהיגים – להיות הורה משפיע". בפרק זה מתוארים הדימויים החברתיים להורות רצויה במהלך ההיסטוריה, ומוצג דימוי ההורות הרצויה בתקופתנו – דימוי ההורה כמנהיג. בפרק מוצגות גם מיומנויות המנהיגות בהורות ומבנה הספר.

הורים כמנהיגים – על הספר

על הספר הורים כמנהיגים – להיות הורה משפיע, בהוצאת מודן, 2006, מאת חיים עמית: על הספר, על המחבר, פרקי הספר