בין "סמרטוט" ל"נבוט" – הפרק השני מתוך הספר "הורים כמנהיגים", מודן, 2006

הפרק השני מהספר "הורים כמנהיגים – להיות הורה משפיע" מתאר בתחילה את שני דפוסי ההתמודדות הקיצוניים וההרסניים של הורים עם חוסר אונים בהורות: "להיות נבוט" ו/או "להיות סמרטוט". לאחר מכן מתואר הרעיון, שיפורט בהמשך במהלך כל פרקי הספר, כיצד ניתן להימנע בהורות מ"להיות נבוט" ו/או "להיות סמרטוט" ולהצליח לשלב בין "יד רכה" לבין "יד קשה".

דימוי ההורה כמנהיג – פרק ההקדמה מתוך הספר "הורים כמנהיגים", מודן, 2006

פרק ההקדמה מהספר "הורים כמנהיגים – להיות הורה משפיע". בפרק זה מתוארים הדימויים החברתיים להורות רצויה במהלך ההיסטוריה, ומוצג דימוי ההורות הרצויה בתקופתנו – דימוי ההורה כמנהיג. בפרק מוצגות גם מיומנויות המנהיגות בהורות ומבנה הספר.

הורים כמנהיגים – על הספר

על הספר הורים כמנהיגים – להיות הורה משפיע, בהוצאת מודן, 2006, מאת חיים עמית: על הספר, על המחבר, פרקי הספר