מצוקת ההורות בעידן המודרני – הפרק השני מתוך "הורים כבני אדם", ספרית פועלים, 1997

הפרק השני מתוך הספר "הורים כבני אדם". בפרק נדונות ארבעת הסיבות העיקריות למצוקתם הגוברת של הורים בעידן המודרני: מעבר מחברה מסורתית-סמכותית לחברה מודרנית-דמוקרטית; או ירידה בתלותם של ילדים בהוריהם בחברה של תקשורת-המונים; מקומו המרכזי המוגזם של הילד במשפחה; והשפעת תורות פסיכולוגיות על רגשי אשמה הוריים.

פרדוקס העיתוי – "אולי אפשר להתחיל ישר מהילד השלישי?" הפרק הראשון מתוך "הורים כבני אדם", ספרית פועלים, 1997

הפרק הראשון מתוך הספר "הורים כבני אדם". קשה לבוא להורות מוכנים לגמרי הן מבחינת ההתפתחות האישית והן מבחינת ההתפתחות הזוגית; ואולי גם לא צריך. כי זה הוא פרדוקס העיתוי בהורות: דווקא בגיל צעיר, שבו המוכנות הרגשית בדרך כלל נמוכה יותר, מרבים האנשים להביא את ילדיהם לעולם.