קונפליקט הנאמנות – למי להיענות, לצורכי הילד או לצורכי ההורה? מתוך הפרק הרביעי, "הורים כבני אדם", 1997

מתוך הפרק הרביעי מהספר "הורים כבני אדם". המאמר דן באחד מהקונפליקטים המרכזיים בהורות – קונפליקט הנאמנות. זהו גם אחד האתגרים הגדולים בהורות: היכולת לגלות נאמנות לצרכיו של הילד מבלי לאבד את הנאמנות הבסיסית לצרכיו האישיים של ההורה.

השפעת ההורות על הזוגיות – מתוך הפרק השביעי, פרדוקס ההשפעה, מהספר "הורים כבני אדם"

אחד התחומים המרכזיים בחיי ההורה, המושפעים בצורה משמעותית על ידי הורותו, הוא תחום היחסים הזוגיים. חיים עמית מתאר בספרו: "הורים כבני אדם", את השפעתה הכפולה של ההורות על הזוגיות: דלדול הזוגיות מצד אחד, והעשרתה מצד אחר.