השפעת ההורות על הזוגיות – מתוך הפרק השביעי, פרדוקס ההשפעה, מהספר "הורים כבני אדם"

אחד התחומים המרכזיים בחיי ההורה, המושפעים בצורה משמעותית על ידי הורותו, הוא תחום היחסים הזוגיים. חיים עמית מתאר בספרו: "הורים כבני אדם", את השפעתה הכפולה של ההורות על הזוגיות: דלדול הזוגיות מצד אחד, והעשרתה מצד אחר.