להקשיב להורה – בחוץ ובפנים

מאמר המיועד לאנשי מקצוע העובדים עם הורים. במאמר מתואר הקושי של אנשי מקצוע להקשיב להורים בגלל הקושי שלהם להקשיב להורה הפנימי שלהם. מוצגות שתי תגובות קיצוניות לא יעילות – התנכרות והזדהות – ומובעת התקווה לתגובה אחרת, מתאימה ויעילה.