#17767
Avatarרותם
אורח

החוק הנהוג זה שרק במידה וסיים שיעורים, מטלות ניתן לצפות וכמובן לאחר אישור שלנו כהורים (בעיקר על הטלפון מאחר ואין לו טלפון משלו). כמו כן ניתן לצפות בערב לאחר המקלחת וארוחת הערב עד שעה 20:30. כלומר אם הוא לא התקלח, לא אכל, לא הכין מערכת או משהו אחר והתעכב הוא לא יכול לראות טלוויזה אחרי 20:30.20:30 זה "כיבוי אורות". לפעמים הוא בוכה ומתעצבן כאשר אני מבקשת שיכבה, אבל אין מה לעשות זה החוק.