#17768
Avatarגבי
אורח

משימה כבדה הטלת עלי: להסתכל על עצמי ועוד לומר עלי דברים טובים! להסתכל על עצמי – אני מבינה שזה חלק מהרעיון של הקורס הזה. האמת שזה הפתיע אותי בהתחלה. חשבתי שזה קורס שרק יעסוק בילדים. אחר כך ראיתי שכתבת ספר "הורים כבני אדם" וחשבתי: באמת, גם אנחנו בני אדם? לומר דברים טובים – זה ברור לי לגבי הילדים, אפילו שאני לא מצליחה בזה כל כך: הם כל כך מעצבנים… אבל אני עובדת על זה. לגבי עצמי, כאן כבר הגזמת. עוד רחוקה הדרך. אני כן יכולה לומר שאני מאוד מרוצה ומסופקת מהתוצאות עם הבת שלי ומוכנה לחשוב שאולי חלק מזה גם בגללי…