#17780
Avatarשני
אורח

בנוסף, חשוב לציין שהיא בסוג של חרדה ברגע שאני יוצאת מהחדר לשנייה.. להביא מים או כל דבר, אולי זה בגלל שאני מאיימת שאצא אם לא תעשה כך וכך.. ואני לא רוצה להיות במקום הזה איתה. וגם ניסינו לא מעט פעמים שבעלי יישב איתה , היא אומרת רק אמא ואין סיכוי שזה יקרה, ישר עוברת לצרחות ובכי אם אבא שלה מתיישב לידה. כן הצלחנו לעשות החלפות בשלב קריאת הספר , שגם זה היא רצתה שרק אני אעשה.