#17781
חיים עמיתחיים עמית
מנהל בפורום

אם כך, נראה שעל אף שעשיתם הכנה טובה, בתכם חרדה מלאבד אותך ובגלל אופייה החזק פיתחה שתלטנות גדולה, שחלקה לא הכרחי. אני מציע שתבהירי לה שלושה חוקים: את יושבת איתה בערב זמן קצוב, חמש דקות לערך, ובו את מקריאה סיפור, מחזיקה ידיים, כל מה שבכיף. לאחר מכן, את בחדר, מתרחקת ממנה, בלי ידיים, ולא נאבקת לצאת מהחדר, עד שהיא נרדמת. ולבסוף, אבא שותף לתורנויות ההשכבה ככל שצריך, גם אם זה לא ימצא חן בעיניה. מה דעתך?