#17798
Avatarגלי
אורח

הי חיים.
מסכימה בהחלט לנסות.
יש 2 דברים שהיום מאוד מפריעים לי, הדיבור החצוף והתנהגות המתריסה של הבן שלי כלפינו ההורים והיחסים בין האחים הקשורים במריבות בינהם (יש עכשיו אחות קטנה, אז משלושה יוצא אחד…), שמגיע עם חוסר קשב אלינו ההורים כמי שמנסים להפסיק את המריבה.
איך אתה ממליץ לבחור את הסנקציה?
תודה רבה, גלית.