#17813
חיים עמיתחיים עמית
מנהל בפורום

יופי שני! אל תמהרי, תני להתנהגות החדשה להתבסס מעט. בסה"כ היום זו פעם ראשונה שלא ביקשה יד ונרדמה בקלות. לפעמים "תפסת מרובה לא תפסת". עדיף להמתין עוד מספר ימים, לחוות נסיגה אחת או שתיים ולהתאושש ממנה. מבטיח לך שלא אעזוב אתכם עד השגת התוצאה המבוקשת.