#17826
Avatarמרים
אורח

אני ממש מסכימה בנוגע לקבלת לידת אחותה. פחות חושבת כך לגבי השינה, כי היו לה תקופות של נסיגה וחזרה לשינה עצמאית, ולא נסיגה אחת גדולה.