#17832
Avatarרוית
אורח

מבין נכון. בגן אין שום התייחסות לאירוע. הסייעת אמרה שהיא לא זוכרת כזה דבר. ואם אכן נזפה בו היתה סיבה.
בגן כל הזמן הם שומעים שהם ילדים גדולים ויכולים להסתדר לבד.
איך ניתן לפתור את זה? הוא נמנע מלגשת לשירותים בגן (שתן בלבד) לאחרונה הבטחתי לו פרסים. עידוד יש כל הזמן. לא כועסים עליו רק מנקים אותו.
הוא ילד נבון ואוהב נקיון מאד. אין לי מושג מה ניתן לעשות.