#17833
Avatarמרים
אורח

אז אם אני מבינה נכון את הכוונה שלך, לאפשר לה את המוצץ מבלי להגביל, וגם כשהיא כבר רגועה לא להעיר לה עליו, עד שהיא תחליט שמסוגלת להיפרד ממנו? אני חוששת שהיא לא תרצה להוציא אותו כלל ושמסוגלת להעביר אחה"צ שלם עם מוצץ בפה. ואני מודה שזה מפריע לי. אולי אני צריכה לשחרר את הנושא פשוט?