#17837
Avatarתמר
אורח

שלום חיים ושלום מרים,
אני קוראת על הנושא עליו אתם דנים ומזדהה עם המצב והתחושות החזקות שלי בחוסר יכולת לשחרר.
האם זה יהיה בסדר שאכנס לדיון שלכם ואשתף במה שקורה אצלנו בבית?
זה יעזור לנו, בתקווה שגם לבתים אחרים 🙂
תמר