#17844
Avatarגלי
אורח

היי חיים, מתנצלת על העיכוב.
אנחנו בבית לא מוכנים לקבל התנהגות שכוללת אלימות מילולית או פיזית כלפינו או כלפי כל אחד מדיירי הבית.
הכוונה היא לחוסר הקשבה להורים, קללות, איום במכות כלפינו וכלפי האחים, זריקת חפצים בבית.
לדוגמא:
הבן חזר עם אביו מחנות לציוד ספורט וקנו לו מחבט טניס ולביתי בת ה6 חישוק ומקלות. יצאנו למגרש לשחק עם הציוד שם התפתח ריב על הציוד החדש שבסופו הבן התנהג בכעס גדול כלפי וכלפי אביו ואחותו, זרק את הציוד ולא נתן לאף אחד להמשיך לשחק וליהנות.
גלית