#17847
חיים עמיתחיים עמית
מנהל בפורום

תודה גלי.
אני מציע, כרגע, להגדיר את הגבול הקשור לאלימות מילולית או בלתי מילולית, כלפי דיירי הבית. חוסר הקשבה כלפי הורים, זה משהו רחב הרבה יותר ואולי נטפל בו בהמשך.
אני מציע שתגדירו שני מצבים: בתוך הבית ומחוץ לבית, כמו בדוגמה שהבאת. עליכם להחליט מראש כיצד תגיבו בשני מצבים אלה. למשל, כל פעם שתהיה אלימות מחוץ לבית, הבן לא יצטרף אליכם לפעילות הבאה או לשתי הפעילויות הבאות מחוץ לבית. או למשל, כל פעם שתהיה אלימות בתוך הבית, הבן יורחק לזמן מסוים מהמרחב המשותף. אלה דוגמאות בלבד ועליכם להגדיר את התגובות הנכונות לכם, ולרשום אותן כאן. בהמשך נדבר על איך ליידע את זה את הבן ואת שאר תושבי הבית.