#17849
Avatarרוית
אורח

הוא מאד אוהב את הגננת ביומיום לא מזכיר בכלל את האירוע מציין כבדרך אגב שהגננות אמרו שהן לא מנקות ילדים גדולים. אומר שהוא לא עושה בגן בכלל. לא מוכן לעשות שם רק בבית. (צואה) הסייעת שאתה התרחש המקרה יצאה לחופשת לידה. בגן יש קייטנה והסייעת הראשית ממשיכה איתו.
אגב, אורחים שהיו אצלי בחג הפסח ושוחחו איתו ספר להם על הגן והזכיר לא את הגננות שהוא ממש אוהב אלא את הסייעת המשנית שנזפה בו בגן. ספר להם מה היה בגן..