#17880
Avatarשני
אורח

כן. האמת שאני עושה את זה וכשאני מתעקשת שלא יהיה עוד חיבוק או יוצאת מהחדר. היא מגיעה למצב של בכי היסטרי שלא נרגע…כולל הקאה עצמית.. ורק כשאני לבסוף נכנעת ומרגיעה אותה היא עולה למיטה ונרדמת תוך שניות