#17998
חיים עמיתחיים עמית
מנהל בפורום

אם כך, אני מציע שתעשו נוהג קבוע, שתסבירי את ההיגיון שלו, שמיד עם חזרתו מהגן, הוא חייב לשבת בשירותים חמש דקות, ולא חייב לעשות דבר. אם יעשה לפני זה, יצא. אם לא, יושב את החמש דקות. מה דעתך?