#18007
Avatarאלעד
אורח

שלום חיים
מודה לך על תשובתך.
זה לא כל כך חשוב לנו ליסוע לחופשה הזו יחדיו ואחרי המשוב שלך אני חושב שאסע עם בני לחופשה לבד ובפעם הבאה גרושתי תיסע איתו לחופשה לבדה.
כל טוב
אלעד