#18011
חיים עמיתחיים עמית
מנהל בפורום

שלום יפעת,
אני מבין את ההתלבטות שלך. חשוב לכם, וזה נכון, לפתח את הקשר בין האב לבתכם. מצד אחד, יש משהו מאוד לא אמיתי בצורה שאתם עושים את זה, ומסרים כפולים רבים כתוצאה מההסתגרות שלך בחדר. אני מציע לכם להתמודד עם זה בצורה יותר הדרגתית ואמיתית. בתכם אמורה לדעת שגם כאשר את בשטח, מותר לאבא להיות איתה. יתרה מזאת, עליה להבין שיש מצבים שבהם את תנחמי אותה, אבל אבא יטפל בה. זה אומר שכאשר אתם קמים בבוקר יהיו פעולות מסוימות שאבא יעשה איתה כשאת בשטח. מה דעתך?
בברכה,
חיים עמית