#18021
Avatarלי
אורח

מעניין… מוכנה לנסות את הקו הזה.
קשה למקם בזמנים מתי התגבר הקול אבל מניחה שהלידה תרמה את שלה.
לפי ההבנה הזו…מה עלינו לעשות? להתעלם מהצעקות? לא להגיב בכלל?
האם זה לא יכול להוביל להסלמה והגברת ההתנהגות השלילית עד ליצירת תגובה?
אני חוששת…