#20368
Avatarנ'
אורח

שלום חיים, תודה על תשובתך.
אכן, שוחחתי עם הגננת. מדבריה משתמע כי ביתי מסתדרת היטב בפעילויות המובנות יותר באופיין, וכן מאוד אוהבת לשבת ולשוחח עם נשות הצוות.
מצד שני- ברגעים שהם פחות "ממוסגרים", ודורשים יותר יוזמה ו"זרימה" (כמו בשעת החצר)- היא מתקשה יותר, זקוקה להכוונה ספציפית, ובהעדרה- עומדת בצד, בקרבת הגננת. הגננת אמרה לי כי לאחר החגים- הן מתכננות להתחיל לפעול באופן ממוקד יותר, בין השאר- לחבר אותה באופן אקטיבי לילדים.

שאלתי היא- האם להסתפק בכך? האם לפנות באופן עצמאי להתערבות נוספת עבור ביתי, כדי לחזק את ביטחונה העצמי? או שעליי לתת לה "להתחשל", או- "לזמן לעשות את שלו"?

תודה