#20371
Avatarעירית
אורח

מנסים ללטף, לחבק, לשבת לידה…וכל זה רק מרגיז אותה והיא ממשיכה לבכות. היא עומדת במיטה ערנית לחלוטין. כאילו ממש בוקר . מרוב ייאוש אחרי כמה שעות מוציאים מהמיטה ואז היא מבקשת אוכל, לשחק וכו