#20382
Avatarמור
אורח

אני לא יודעת מה סיבת ההתעוררות אבל זה תמיד סביב 00:00 כמו שהיה כשכתבתי לך לראשונה. אני יודעת שיש פעמים לפני 00:00 שהיא שהיא מתיישבת, שותה וחוזרת לישון בעצמה (אני רואה אותה במוניטור).
כשהיא מתעוררת ב-00:00 היא בוכה וקוראת לי וכשאני נכנסת היא אומרת לי ״שבי״ על הכסא הכוונה ואז אחד מאיתנו יושב עד שהיא נרדמת שוב אך זה לוקח לפעמים שעה. אם חשבנו שהיא נרדמה ויצאנו היא מיד מרימה את הראש ובוכה ואז אנחנו חוזרים לשבת ללא דיבורים.