#20392
Avatarזאב
אורח

תודה על המענה.
לגבי הפיפי בלילה, נכון אנו מעירים אך לאחר שהיא מתחילה להסתובב במיטה ולמלמל אנחנו מלווים אותה לשירותים.
לגבי הגן, היא בעיקר עושה שם בתחתונים, יכולים לעבור סופי שבוע שלמים בהם אנו יושבים איתה, הולכים לסיר שירותים, והיא לא עושה, איך שמגיעה לגן ונפרדת מאיתנו אנו מקבלים טלפון ששוב ליכלכה את עצמה.

אנו מבינים שעניין ההתאפקות יכול להיות נורא ולכן גם לפעמים שמרגישים שהיא ממש במצוקה עם היציאה מעלימים עין כשהיא עומדת בצד ועושה את שלה.

תודה,
זאב