#20400
Avatarדור
אורח

שלום עמית ותודה עח התגובה המהירה,

אנחנו חושבים כך מכיוון שהוא מוכן לקרוא רק לגננת מסתבר ולא לסייעות.
הוא גם לא זכר את השם שלהן משום מה.
אנחנו פשוט חושבים שהוא לא מוכן לזה מוטורית ושיהיה לו קקי על הידיים.