#20401
חיים עמיתחיים עמית
מנהל בפורום

אני מבין.
מצבכם לא רע בכלל: יש מעט לכלול בתחתונים ובנכם מרגיש נוח עם הגננת. אני מציע לפעול בשני שלבים:
בשלב המיידי, עכשיו, לקבע את המצב: בנכם ישתדל ככל האפשר לקרוא לגננת והגננת תשתדל להיענות לו. במהלך שלב זה תנסו לחבב עליו את הסייעות, בלי שום כוונה שייעזר בהן.
בשלב שני, כשתרגישו שיש נכונות טובה מצידו, תפעלו כדי שיפנה גם לסייעות, ואלה מצידן תהיינה ערות לסייע לו.
מה דעתך?