#20639
Avatar8460825@gmail.com
משתתף

אני לא יודע ממה היא נבהלה כי בעצם היא לא מפחדת לשבת על ההאסלה כי לפעמים היא אומרת שהיא רוצה ומתיישבת ועושה קצת ובורחת כמו שתיארתי בשאלה
אבל אולי זה מהמקלחות אני לא יודע
אבל עכשיו יש בעיה הרבה יותר גדולה שהיא מתאפקת עם טיטול לא עם תחתןנים
וקודם אני רוצה לפתור את זה כי זה הגיע פתאומי לפני כשבועיים
וזה בעצם הרבה אחרי שניסינו לגמול אותה שזה היה לפני חודשיים
ולדבר ראשון הלכתי לרופאת ילדים שיתן לי הפנייה לבדיקת שתן כי אןלי יש לה דלקת שם כי היא גם אומרת שכואב לה קצת שם