#20706
Avataradior
משתתף

הוא מסיים ארוחת ערב ומשחק עוד כמה דקות, אחר כך אנחנו מקלחים אותו, עושים לו עיסוי קצר עם קרם גוף ומלבישים אותו מצחצחים לו שיניים, מקריאים לו סיפור במיטה ואומרים לילה טוב. מהרגע הזה מתחילה המסיבה מבחינתו.