#20718
Avataradior
משתתף

כבר במעט חודש. בהתחלה היה נרדם אפילו ב23 בלילה עד שהחלטנו לקצר לו את השנת צוהריים בגן ומאז זה באמת יותר מהיר למרות שנראה מאוד עייף והייתי רוצה להחזיר לו את השעה הזו בצהריים.