#20720
Avataradior
משתתף

בטח שמסוגלים.
איך אפשר לוודא שלא יורד מהמיטה בלי לדבר איתו?
ממש לחסום אותו מיציאה מהמיטה? או לתת לו לרדת ולהחזיר אותו בלי מילים?
כשאתה אומר להשאר איתו בחדר, זה משנה איפה בדיוק לשבת או בכלל לעמוד?