#20749
Avatar8460825@gmail.com
משתתף

שלום חיים
הלכנו לרופא ועשינו לה בדיקת שתן והיה לה דלקת עכשיו אנחנו בטיפול אנטיביוטיקה
וברוך ד האתאפקות נפסקה וגם הריח החריף
עכשיו מה אני יכול לעשות להתחיל מחדש את ההליכה לשרותים