#20781
Avatardanone
משתתף

תודה על המענה המהיר.
חשבתי שאולי זה קשור לשליטה , אבל אשמח להבין איך זה הפך למאבק כח ואיך להמנע מזה ?
חשוב לי לציין שאנחנו לא מגיבים לזה בכעס , או באכזבה ממנה.
(אני לא יודעת איך בגן הן מגיבות לזה, לפעמים היא אומרת שהגננת עצובה או כעסה ופעם היתה שואלת אותי אם אני כועסת ועניתי שלא ).