#20787
Avataradipd
משתתף

מדובר כיום בגן עירייה ומעבר לזה שהן שואלות אותו אם הוא צריך, הן לא ממש יודעות איך להתמודד עם זה.
אני הנחיתי אותן לבוא בגישה פתוחה יותר ולהגיד לו מדי יום שכשירגיש בנוח שיגיד להן ושהן פה בשבילו
אבל אני בספק אם הן באמת נותנות לזה דגש
גם כשאנחנו מחוץ לבית והוא איתנו ההורים הוא הרבה פעמים יבקש ללכת הביתה ולעשות