#20789
danone
משתתף

היי,
שוב תודה
עשינו איתה את השיחה, וביקשתי שגם בגן ינקטו באותה גישה.
אתמול בעלי שם לה חיתול ללילה, היא שאלה אותו אם הוא מרשה לה לעשות בחיתול קקי, הוא השיב בחיוב והיא אכן עשתה.
היום בבוקר לפני שהורדנו את החיתול לילה, ביקשה ממני רשות לעשות קקי בחיתול, לפני שמורידים ועשתה…
שאלתי : זה נכון להשיב בחיוב?
זו פעם ראשונה שהיא מבקשת רשות לעשות בחיתול.
תודה