#20876
Avatargaby2
משתתף

הצלחתי למצוא זמן אתמול מאוחר בלילה וצפיתי בהרצאה הרביעית. באמת מצאתי את הילדה שלי שם. אין ספק שעוצמת הרגשות שלה גדולה. היא מהר מתעצבנת וכועסת, על שטויות. אבל מה שיותר קשה זה שמצאתי גם את עצמי שם! כשהגעתי להמלצה הרביעית שלך, לבדוק את עצמנו, נעשה לי חושך גדול: גם אני מתעצבנת מהר ועל שטויות. אז עכשיו אני בכלל בבעיה גדולה: איך לעזור לה ואיך לעזור לעצמי?!