#20886
Avatarmichal_eitam
משתתף

המ…… קלעת, אני מניחה. לא שוחחתי איתה על זה. פעם אחת בריב מאד גדול, עם בכי של שתינו אמרתי לה שאני יודעת איך היא מרגישה כי ככה הרגשתי כשגדלתי. אבל מאז לא דובר על זה. הרבה פעמים שאני משוחחת איתה על דברים שהם מעבר ליום-יום אני מקבלת תשובות של "לא יודעת". ואולי זה מונע ממני לפתוח בשיחה, שגם ככה אני אולי לא מרגישה בטוחה שם. השפה הרגשית לא קלה לה.
אנסה לשוחח איתה על זה. אשמח אם תתן לי הכוונה או משפט פותח, או מחשבה. אני תמיד מרגישה מעצור לפני שאני פותחת בשיחות כאלה.

מאד מודה לך על התשובות ועל החשיבה בנושא שלנו. זה מחזק מאד