#20892
Avatarmichal_eitam
משתתף

אני חושבת שמה שאני הכל לוקחת מהצעתך (לוקחת את הכל, אבל מה שהכי לוקחת) היא לא להניח שאני יודעת איך היא מרגישה, אלא לשאול לחקור, להיות סקרנית. לא להביא את עצמי לקדמת הבמה, אלא אותה. וזה WOW ומשנה את כל הלך מחשבתי. אני חושבת שזה כ"כ עצוב להגיד ולהודות שהבאתי את עצמי ואת הקושי שלי לקדמת הבמה ולא אותה.
תודה גדולה!!

מיכל